TV3 Group noteikumi

TV3 Group vadās un ievēro kanālu izplatīšanas noteikumus un kanālu izplatīšanas cenu veidošanas metodiku, kas nosaka kārtību kādā tiek piešķirtas tiesības TV3 Group kanālu izplatīšanai, kā arī nosaka kanālu vairumtirdzniecības cenu veidošanas metodiku:

TV3 Group vadās un ievēro reklāmas izvietošanas un sponsorēšanas projektu noteikumus, kas nosaka kārtību kāda tiks piemērota reklāmas izvietošanai un sponsorēšanas projektiem TV3 Group kanālos, kā arī nosaka reklāmas cenu veidošanas metodiku:

TV3 Group vadās un savā darbībā ievēro Rīcības un ētikas kodeksa noteikumus:

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm